Semináře

Seznam témat přednášek a přednášejících

Téma přednášek na 16. 5. 2023 : Pěstování kukuřice v souladu s pravidly DZES a návaznosti na PRV
Čas Přednášející
10:00 - 11:30
  • doc. Ing. Vladimír Smutný Ph.D. (Mendelova univerzita Brno)Technologie pěstování kukuřice s ohledem na ochranu půdy a omezení pesticidů.

  • Ing. Pavel Nerušil Ph.D. (VÚRV Praha): Protierozní účinnost technologií na MEO a výnosy v kukuřici.

  • Ing. Antonín Šedek (P & L) Technologie Strip Till, regenerativní zemědělství pro kukuřici.

Téma přednášek na 17. 5. 2023 : Kompletní problematika TTP
Čas Přednášející
10:00 - 11:30
  • Oldřich Zavřel (SEED SERVICE): Volba správné skladby pícnin. Plodiny pro dotační tituly.

  • Ing. Vlastimil Minka (ZNZ Pelhřimov s.r.o.): Vliv hnojení a vápnění na produkci a kvalitu krmiv na TTP.

  • Ing. Antonín Šedek (P & L) Technologie přísevů, zakládání a výživy TTP