PGRLF a.s.

Téměř 30 let PGRLF přispívá k modernizaci českého zemědělství a lesnictví. Vedle primárních podpor ve formě subvence částí úroků z komerčních úvěrů je také poskytovatelem přímé podpory pojištění nebo podpory ve formě úvěrů poskytnutých přímo PGRLF.